Aktuality

1.9.2018 – 30.4.2019

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“, reg. č. RRC/04/2018, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu je navázání spolupráce se studentem i po skončení stáže a získání vzdělané a kvalifikované pracovní síly. Student získá cenné pracovní zkušenosti a lepší uplatnění na trhu práce po skončení studia. Do stáže se zapojí jeden student oboru Aplikovaná fyzika na VŠB – TUO, stáž bude proto zaměřena na využití aplikované fyziky při řešení průmyslových aplikací.

Snímek obrazovky 2018-11-28 v 22.43.22

 

 

1.9.2017 – 15.8.2018

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“, reg. č. RRC/08/2017, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu je umožnit studentům získat cenné pracovní zkušenosti v oboru a tím možnost lepšího uplatnění na trhu práce po skončení studia. Do stáže se zapojí dva studenti oboru Aplikovaná fyzika na VŠB – TUO, stáž bude proto zaměřena na využití aplikované fyziky při řešení průmyslových aplikací.

Snímek obrazovky 2018-11-28 v 22.43.22

 

 

1. 6. 2017

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vývoj akumulátorových systémů pro stacionární aplikace“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009714, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je dodávka oborné služby zaměřené na Vývoj akumulátorových systémů pro stacionární aplikace v podobě dodání výzkumné zprávy - Návrh akumulátorových systémů pro stacionární aplikace a následné analýzy řešení akumulátorového systému k vývoji akumulátorových systémů v technologii "smart home". Součástí analýzy budou návrhy funkčních vzorků v podobě technických návrhů akumulátorového systém.
EU


2. 5. 2017

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vývoj magnetohydrodynamického modulátoru ve společnosti HUPL CZ, s.r.o.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004860, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vyvinutí prototypu magnetohydrodynamického modulátoru, který bude připraven pro přímé zapojení do výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu, ale také v oblasti služeb a dalšího výzkumu a vývoje.
EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „3D obrábění pomocí abrazivního vodního paprsku ve společnosti HUPL CZ, s.r.o.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004857, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je dosažení prototypu nástroje s technologií AWJ – abrazivního vodního paprsku, řídícího SW, užitného vzoru - přípravku pro rotaci 3D hlavice a ověřené technologie.
EU